Visegrád - tisíciletý akropolis v ohbí Dunaje

Tisícileté město, symbol maďarského, polského a českého přátelství a přežití válek, bojů, přírodních a člověkem způsobených katastrof - to je město v ohbí Dunaje jménem Visegrád. Scenérie tvořena nádherně klikatícím se veletokem, který kdysi dávno obrovskou silou rozdělil Visegrádské vrchy od kopců Börzsönye.

Doporučujeme všem, kdo chtějí poznat nejhezčí úsek na břehu Dunaje.

Setkání tří králů

Na hradě ze 4. století podepsali v roce roku 1335 králové polský, český a uherský dohodu proti rakouským princům. O 656 let později novodobí státníci stejných zemí se zde dohodli na spolupráci při vstupu do Evropské unie. Můžeme sice pochybovat o naplnění cílů obou dohod, ale nádherné okolí ohbí Dunaje a atmosféra starobylého města jsou neoddiskutovatelné.

Co je Visegrád?

Co nabízí Visegrád?